University College Northern Denmark

Zoznámte sa s UCN

UCN je moderná a inovatívna vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na kvalitné vysokoškolské vzdelanie. Škola je známa svojimi vysokými štandardmi v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. "THINK, PLAY, PARTICIPATE" - to sú tri kľúčové slová, ktoré vystihujú atmosféru, v ktorej prebieha vyučovanie na UCN.

 

Cieľom UCN je pripraviť svojich študentov na skutočnú prácu v odbore, ktorý študujú. UCN vás naučí nielen teóriu, ale predovšetkým vás naučí, a to je oveľa dôležitejšie, používať ju v praxi. Aj preto sú metódy, ktoré sa na UCN pri vyučovaní používajú, odlišné od tých, ktoré poznáte z predchádzajúcich škôl. Rôznorodé projekty, skupinové aktivity, stáže, exkurzie, semináre, prípadové štúdie, diskusie atď. - to všetko je neoddeliteľnou súčasťou štúdia na UCN.

 

Študenti UCN sú počas celého štúdia vedení k samostatnosti a k rozvoju, k profesijnému aj osobnostnému. Vyučujúci majú k študentom priateľský prístup, vedú s nimi dialóg, sú aktívni a zainteresovaní. Škola podporuje slobodu prejavu a dialóg, umožňuje študentom kritické myslenie a slobodné rozhodnutie vo všetkých oblastiach - takto UCN vyvára atraktívne, inšpiratívne a demokratické prostredie na štúdium. Pre školu sú názory a argumenty študentov veľmi dôležité, "na niektoré otázky neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď".

 

Podnetné vzdelávanie poskytuje UCN aj vďaka rozsiahlej a dobre fungujúcej spolupráci s regionálnymi, národnými i zahraničnými partnermi, ktorými sú nielen zahraničné univerzity, ale predovšetkým profesionálni partneri z obchodného, priemyselného a verejného sektora. Títo partneri zohrávajú v študijnom procese aktívnu úlohu - ich odborní pracovníci sa podieľajú na tvorbe učebných osnov, vyučujú priamo na škole a zadávajú študentom reálne projekty z praxe. Na základe dlhodobej a úzkej spolupráce so súkromnými a verejnými organizáciami je súčasťou štúdia na UCN pracovná stáž a mnohí študenti sa v týchto organizáciách pracovne uplatnia po absolvovaní školy.

 

UCN má viac ako 100 "sesterských" škôl a univerzít na celom svete. Študenti majú vďaka týmto medzinárodným vzťahom možnosť pokračovať v štúdiu na top školách v Austrálii, Belgicku, Fínsku, Taliansku, Španielsku, Anglicku atď.

Čo hovoria študenti

Šárka

Studium na UCN je a není náročné. Na jedné straně nemáme žádná kvanta učebnic a textů, která bychom se museli učit nazpamět. Na druhé straně taková práce na počítači zabere docela dost času a také máme různé projekty, na kterých pracujeme ve skupince 3 – 4…

Univerzita v číslach

50
národností

18
AJ programov

10 000
študentov

3
kampusy

Zaujímalo by Ťa štúdium na tejto škole?

Spracovávame súbory cookies. Pomáhajú nám k správnemu fungovaniu webovej aplikácie, na poskytovanie funkcií sociálnych sietí, personalizáciu obsahu a inzercie a k analýzam jeho návštevnosti. používaním webu súhlasíte s ich použitím.